Felsefe Bugün Burada! Sempozyumu #1 / Odak: Haraway'in Gezegeni/ Bildiri Çağrısı

Felsefe Bugün Burada! sempozyum serisinin "Haraway'in Gezegeni" alt başlığıyla gerçekleşecek ilk buluşmasının amacı yirmi birinci yüzyılın önemli filozoflarından Donna J. Haraway’in, insanın gezegendeki yerini, insan dışı canlılarla ve teknolojiyle olan ilişkisini çok disiplinli bir yaklaşımla sorgulayarak yeni insan ve çevre kavrayışlarını ortaya koyduğu yapıtını kapsamlı ve sistematik bir şekilde tartışmak ve çalışmalarının önemli bir bölümü henüz Türkçeye kazandırılmamış olan Haraway’in fikirlerinin Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Haraway'in 1970'lerden bu yana feminist kuramdan bilim ve teknoloji felsefesine, çevre felsefesinden primatolojiye çok geniş bir satha yayılan eserlerine mercek tutan, bu eserlerinde geliştirdiği kavramsal çerçeve ve tezleri diğer filozof, yazar ve araştırmacıların eserleriyle diyaloga sokarak Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı güncel çevresel ve toplumsal sorunları tespit ve tetkik eden bildirilerinizi Felsefe Bugün Burada! Sempozyumu'na davet ediyoruz. Sempozyumun dili Türkçedir. 

Bildiri özetlerinizi "Başvuru" sekmesindeki formu kullanarak gönderebilirsiniz.

Sempozyuma konuşmacı ya da dinleyici olarak katılmak herhangi bir ücrete tabi değildir.

Sempozyumun ilk gün oturumları (23 Haziran 2023) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde, ikinci gün oturumları ise (24 Haziran 2023) çevrimiçi ortamda gerçekleşecektir.